باشگاه پرنده نگری ایرانیان

تورهای تخصصی
تازه ها:
کارگاه آموزشی مقدمه ای بر پرنده نگری- 20 و 21 اردیبهشت 97
باشگاه پرنده نگری ایرانیان به مناسبت روز جهانی پرندگان مهاجر برگزار می نماید: کارگاه «مقدمه ای بر پرنده نگری» برای آنان که می ...

گزارش سی و هفتمین تور ترویجی پرنده نگری پارک شهر 96/12/24
سی و هفتمین تور ترویجی پرنده نگری پارک شهر و آخرین گشت پرنده نگری سال 1396 که به صورت رایگان توسط باشگاه پرنده نگری ایرانیان و البته استفاده از امکانات ارزشمندی که شهرداری منطقه 12 در پارک شهر با ...

گزارش سفر پرنده نگری تالاب هسل 18 اسفند 96
گزارش گشت پرنده نگری تالاب هسل 18 اسفند 1396 محل گردش: تالاب (مرداب) هسل همکاران: شرکت گردشگری چرخ و فلک (اجرا کننده)، باشگاه پرنده نگری ایرانیان (حامی رسانه ای و کارشناسی) راهنما: بشیر شریف نیا، ...

گزارش سی و ششمین تور ترویجی پرنده نگری پارک شهر 1396/11/26
سی و ششمین تور ترویجی پرنده نگری پارک شهر که به صورت رایگان توسط باشگاه پرنده نگری ایرانیان و البته استفاده از امکانات ارزشمندی که شهرداری منطقه 12 در پارک شهر با عنوان "سایت پرنده نگری پارک شهر" ...

پرنده نگری در تالاب هسل 20 بهمن 1396
گزارش سفر تالاب هسل 20 بهمن 96 مجری برنامه: باشگاه پرنده نگری ایرانیان با همیاری شرکت گردشگری چرخ و فلک راهنما: رامین محمدی زره ناسی طبق قرار زمان بندی همراهان از ونک ساعت 4 بامداد حرکت کرده و ...

   لینک ها:
   عضویت در خبرنامه: