باشگاه پرنده نگری ایرانیان

  مشاهده زنگوله بال در استان قم

دو فرد پرنده زنگوله بال در تاریخ 14 آذر 96 توسط آقای حمید احمدی بصیر، از اعضای باشگاه پرنده نگری ایرانیان در محدوده استان قم مشاهده و ثبت گردید.

این مشاهده، اولین گزارش رسمی و ثبت شده از این گونه در استان قم می باشد.


تاریخ ارسال: 1396/09/18
نظرات شما:
آخرین مطالب