باشگاه پرنده نگری ایرانیان

  مشاهده و ثبت دو گونه جدید برای استان اصفهان توسط عضو باشگاه

طبق گزارش کمیته ثبت پرندگان ایران، مشاهده سهره کوهی و چکاوک درختی به ترتیب در تاریخ های 28 آبان 1396 و 96/09/16 در محدوده شهر کاشان توسط آقای مهدی فاضل دربندی، از اعضای باشگاه پرنده نگری ایرانیان، اولین گزارش رسمی مشاهده این دو پرنده در استان اصفهان می باشد.

مشروح گزارش را را در این لینک مشاهده فرمایید.


تاریخ ارسال: 1396/09/17
نظرات شما:
آخرین مطالب