باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه اخبار گزارش سفرها مشاهدات کتب تخصصی محصولات تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 36
عکاس: بشیر شریف نیا
تاریخ مشاهده: 1395/10/24
محل مشاهده: خور آزینی

نام: مینای معمولی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: خور آزینی
تاریخ: 1395/10/24
نام: آبچلیک پا سرخ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: خور آزینی
تاریخ: 1395/10/24
نام: پیغوی کوچک
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: خور آزینی
تاریخ: 1395/10/24
نام: تلیله کوچک
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: خور آزینی
تاریخ: 1395/10/24
نام: چاخ‌لق هندی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: خور آزینی
تاریخ: 1395/10/24
نام: حواصیل هندی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: خور آزینی
تاریخ: 1395/10/24
نام: حواصیل خاکستری
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: خور آزینی
تاریخ: 1395/10/24
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: خور آزینی
تاریخ: 1395/10/24
نام: سلیم خاکستری
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: خور آزینی
تاریخ: 1395/10/24
نام: سنقر خاکستری
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: خور آزینی
تاریخ: 1395/10/24
نام: صدف‌ خوار
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: خور آزینی
تاریخ: 1395/10/24
نام: عقاب ماهیگیر
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: خور آزینی
تاریخ: 1395/10/24
نام: قمری خانگی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: خور آزینی
تاریخ: 1395/10/24

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد