اعضا
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 3178
عکاس: هومن درودی
تاریخ مشاهده: 1396/07/16
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
توضیحات:
گونه ها:
1. خروس کولی اجتماعی
2. خروس کولی
3. خروس کولی دم سفید
4. پاشلک معمولی
5. آبچلیک شکیل
6. آبچلیک آوازخوان
7. آبچلیک تک زی
8. چوب پا
9. سلیم طوقی بزرگ
10. آبچلیک تالابی
11. تلیله کوچک
12. آبچلیک پاسبز خالدار
13. آبچلیک پا سبز
14. آبچلیک پا سرخ
13. خوتکا
14. نوک پهن
15. کوکر شکم سیاه
16. کورکور سیاه
17. سنقر سفید
18. سنقر تالابی
19. سلیم شنی بزرگ
20. پی پت صحرایی
21. پی پت خاکی
22. زرده پره مزرعه
23. زرده پره تالابی
24. زرده پره سر خاکستری
25. چکچک ابلق
26. چکچک دشتی
27. یاکریم
28. جغد کوچک
29. سنگ چشم دم سرخ دوریان
30. سسک تالابی
31. سنگ چشم پشت سرخ
32. زاغی
33. کلاغ ابلق
34. زنبورخورک گلو خرمایی
35.سنگ چشم خاکستری استپی
36. آووست
37. فالاروپ گردن سرخ


    

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد