اعضا
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 3139
عکاس: هومن درودی
تاریخ مشاهده: 1395/07/15
محل مشاهده: توچال تهران
توضیحات:
گونه ها:
1. عقاب طلایی
2. قرقی
3. دلیجه
4. سارگپه پابلند
5. کبک
6. زیرآبروک
7. سسک سبز
8. سسک بیدی
9. سسک چیف چاف
10. سسک سر سیاه
11. دم سرخ سیاه
12. کمرکلی کوچک
13. کمرکلی بزرگ
14. سار
15. مینا
16. بلبل خرما
17. سهره پیشانی سرخ
18. سهره بال سرخ
19. سهره سینه سرخ
20. سهره گلی
21. زاغ نوک سرخ
22. زاغ نوک زرد
23. غراب
24. کلاغ ابلق
25. کلاغ سیاه
26. زاغی
27. چکچک ایرانی
28. گنجشک خانگی
29. کبوتر چاهی
30. قمری خانگی
31. زرده پره کوهی
32. زرده پره سر خاکستری
33. مگس گیر راه راه
34. مگس گیر سینه سرخ


نام: کبک معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1395/07/15
نام: کبک معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1395/07/15
نام: کبک معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1395/07/15

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد