اعضا
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 3137
عکاس: هومن درودی
تاریخ مشاهده: 1394/06/13
محل مشاهده: توچال تهران
توضیحات:
تاریخ : سیزدهم شهریور نود و سه
گونه ها:
1. صعوه ابرو سفید
2. عقاب طلایی
3. قرقی
4. شاهین
5. دیوار خزک
6. چرخ ریسک بزرگ
7. دارکوب باغی
8. کمرکلی کوچک
9. کمرکلی بزرگ
10. دلیجه
11. سار
12. کبوتر جنگلی
13. دم سرخ معمولی
14. دم سرخ سیاه
15. سسک چیف چاف
16. سهره معمولی
17. سهره پیشانی سرخ
18. سهره بال سرخ
19. کبک
20. طرلان
21. زیرآبروک
22. چرخ ریسک سر آبی
23. چک اروپایی
24. سسک سبز
25. سسک بیدی زیتونی

نام: سسک سبز زیتونی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1394/06/13
نام: سسک سبز زیتونی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1394/06/13
نام: سسک سبز زیتونی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1394/06/13

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد