باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه اخبار گزارش سفرها مشاهدات کتب تخصصی محصولات تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 3128
عکاس: هومن درودی
تاریخ مشاهده: 1396/02/26
محل مشاهده: توچال تهران
توضیحات:
گونه ها:
1. سهره سینه سرخ
2. سهره بال سرخ
3. سهره پیشانی سرخ
4. عقاب طلایی
5. طرقه کوهی
6. طرقه آبی
7. کبک
8. چلچله دمگاه سفید
9. چلچله کوهی
10. بادخورک معمولی
11. گنجشک کوهی
12. گنجشک برفی
13. زاغ نوک سرخ
14. زاغ نوک زرد
15. چکچک ایرانی
16. چکچک کوهی
17. سسک گلو سفید

نام: سهره بال‌ سرخ
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1396/02/26
نام: گنجشک کوهی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1396/02/26

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد