باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 3060
عکاس: رامین محمدی زره ناسی
تاریخ مشاهده: 1397/06/29
محل مشاهده: دهکده گردشگری باغستان
توضیحات:
مشخصات ظاهری: این پرنده، 15 سانتیمتر طول دارد و رفتار و نر ساختمان بدنش شبیه چکچک ابلق است. پرنده ی نر، دو شکل متفاوت دارد: پرنده ی نر با گلوی سیاه، که با پرنده ی نر چکچک پشت سفید اشتباه می شود و پرنده ی نر با گلوی سفید، دارای نوار چشمی سیاه، که در ناحیه ی گوشپرهای پهن شده، اما به بال های سیاه نمی رسد. در این شکل، روتنه سفید و اندکی مایل به نخودی، پشت بال ها سیاه مایل به قهوه ای و تارک سفید نخودی است. در شکل گلو سیاه،پرنده ی نر ، با تارک، روتنه و پس گردن نخودی مایل به حنایی و دمگاه سفید، که قسمتی از پشت را پوشانده، زیر تنه ی سفید حنایی و پوشپرها ی زیر دم سفید مایل به نخودی، دیده می شود. پرنده ی ماده، به طور کلی، با تارک، روتنهو بال های قهوه ای تیره با گلوی سیاه و گوشپرهای قهوهای مایل به سیاه دیده می شود. پرندهی جوان، در اولین زمستان، دارای پرو بال قهوه ای مایل به بلوطی با لکه های سیاه کمرنگ است.

صدا: صدای این پرنده مانند چکچکابلق، خشک و شبیه « تاک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده ی در مناطق باز با پوشش گیاهی فراوان؛ شبی های سنگی و حاشیه ی رودخانه های خشک به سر می برد؛ اما در مسیر مهاجرت؛ دراغلب مناطق باز، با اندکی گیاه؛ دیده شده و در سوراخ های کناره ساحل دیوارها آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها فراوان و زمستان ها، به صورت مهاحر عبوری دیده می شود.
این چکچک گوش سیاه را که به نظرم نر هم باشد من در تاریخ و محل فوق الذکر دیدم. قبلا در فازهای رنگی متفاوت در تراز ارتفاعی بالاتر نزدیک به همین منطقه دیده بودم. این پرنده شکارچی ماهری برای حشرات هست. چندین بار او را دیدم که با تکنیک خاصی همانند پرش ملخ آنها را شکار می کرد. جای همه دوستان خالی با علی رهنمایی این رکورد را انجام دادم.

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد