باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 3049
عکاس: هومن درودی
تاریخ مشاهده: 1396/03/24
محل مشاهده: دیزین
توضیحات:
سفر با اعضای باشگاه
گونه ها:
1 - سارگپه پابلند (زادآوری)
2 - گنجشک برفی
3 - سهره گلی
4 - سهره پیشانی سرخ
5 - سهره بال سرخ
6 - سهره سینه سرخ
7 - دم سرخ سیاه
8 - زرده پره سر سیاه
9 - زرده پره کوهی
10 - صعوه ابرو سفید
11 - عقاب طلایی
12 - قرقی
13 - دلیجه
14 - زاغ نوک سرخ
15 - دم جنبانک خاکستری
16 - کبک
17 - کمرکلی کوچک
18 - کمرکلی بزرگ
19 - دیوارخزک
20 - چرخ ریسک بزرگ
21 - دارکوب باغی
22 - چلچله کوهی (زادآوری)
23 - بادخورک کوهی
24 - طرقه آبی
25 - طرقه کوهی
26 - چکاوک شاخدار
27 - چکچک کوهی


نام: