باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه اخبار گزارش سفرها مشاهدات کتب تخصصی محصولات تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 3048
عکاس: هومن درودی
تاریخ مشاهده: 1395/12/27
محل مشاهده: باغ گیاهشناسی ملی تهران
توضیحات:
گونه ها:
1. سهره نوک بزرگ
2. سهره زرد
3. سهره سبز
4. سهره جنگلی
5. سهره دمگاه سفید
6. کبوتر جنگلی
7. کبوتر چاهی
8. قمری خانگی
10. یاکریم
11. دارکوب باغی
12. توکا سیاه
13. توکا باغی
14. توکا گلو سیاه
15. توکا بال سرخ
16. سسک چیف چاف
17. تاج طلایی
18. حواصیل خاکستری
19. حواصیل ارغوانی
20. آبچلیک تک زی
21. سینه سرخ
22. صعوه باغی
23. سسک سر سیاه
24. قرقی
25. دلیجه
26. سار
27. گنجشک خانگی
28. گنجشک درختی
29. پیپت صحرایی
30 - بلبل خرما
31 - مینا
32 - پاشلک معمولی

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد