باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه اخبار گزارش سفرها مشاهدات کتب تخصصی محصولات تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 3046
عکاس: هومن درودی
تاریخ مشاهده: 1394/11/05
محل مشاهده: جزیره کیش
توضیحات:
گونه های مشاهده شده در سراسر جزیره در چهار روز اقامت:
1 - پیپت پادراز
2 - سارگپه جنگلی تاجدار
3 - قرقی
4 - دلیجه
5 - پیپت خاکی
6 - طوطی طوق صورتی
7 - زنبور خورک سبز
8 - بادخورک کوچک
9 - بادخورک دودی
10 - پرستوی دریایی تک زرد
11 - پرستوی دریایی گونه سفید
12 - کاکایی سر سیاه
13 - کاکایی صورتی
14 - اگرت ساحلی
15 - حواصیل خاکستری
16 - جیرفتی
17 - عقاب دو برادر
18 - چکاوک کاکلی
19 - کلاغ هندی
20 - شهد خور
21 - گنجشک خانگی
22 - قمری خانگی
23 - باکلان بزرگ
24 - گاوچرانک
25 - دم جنبانک ابلق
26 - سسک چیف چاف
27 - دیدومک
28 - چاخ لق
29 - بلبل خرما دمگاه سرخ
30 - بلبل خرما
31 - پرستوی دریایی کاکلی کوچک
32 - کبوتر چاهی
33 - مینا
34 - سسک شکیل

نام: مینای معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1394/11/05
نام: پیپت پا دراز
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1394/11/05
نام: شهد خوار
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1394/11/05
نام: دیدومک
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: جزیره کیش
تاریخ: 1394/11/05

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد