باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه اخبار گزارش سفرها مشاهدات کتب تخصصی محصولات تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 3033
عکاس: هومن درودی
تاریخ مشاهده: 1396/10/09
محل مشاهده: طالقان
توضیحات:
لیست رکورد های طالقان

دارکوب سبز ایرانی 5 فرد – دارکوب باغی 6 فرد - زرده پره لیمویی 30 فرد – زرده پره کوهی 2 فرد – توکا پشت بلوطی 20 فرد – توکا گلو سیاه 1 فرد - توکا باغی 3 فرد – توکا سیاه 12 فرد – توکا بال سرخ 12 فرد – ابیا 1 فرد – سسک جیف چاف 2 فرد – سارگپه پابلند 4 فرد – عقاب طلایی 4 فرد – غراب 2 فرد – زاغی 60 فرد – کلاغ ابلق 5 فرد – آبچلیک تک زی 1 فرد – چرخ ریسک بزرگ 16 فرد – چرخ ریسک سر آبی 1 فرد – کبوتر چاهی 3 فرد – سینه سرخ 1 فرد – سهره سبز 3 فرد – سهره زرد 1 فرد – خوتکا 6 فرد – کله سبز 2 فرد – زیرآبروک قفقازی 1 فرد - زاغ نوک سرخ 20 فرد - گنجشک کوهی 100 فرد - سارگپه پابلند دو فرد - باکلان بزرگ به تعداد 3 فرد - اگرت بزرگ 1 فرد - زرده پره مزرعه 18 فرد - سهره دمگاه سفید 4 فرد و یک فرد کاکایی بزرگ نابالغ

نام: دارکوب سبز
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: توکای پشت ‌بلوطی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: دارکوب سوری (باغی)
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: گنجشک کوهی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: سارگپه پابلند
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: زردپره مزرعه
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: عقاب طلایی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد