اعضا
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 3032
عکاس: هومن درودی
تاریخ مشاهده: 1395/12/27
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
توضیحات:
گونه ها:
1. اردک سیاه کاکل
2. کله سبز
3. خوتکا
4. کاکایی صورتی
5. کاکایی سر سیاه
6. کاکایی هیرکانی (خزری)
7. پیپت صحرایی
8. توکا گلو سیاه
9. توکا باغی
10. بلبل خرما
11. کبوتر فرال
12. قمری خانگی
13. قرقی
14. دلیجه
15. سار
16. چکاوک کاکلی
17. کشیم گردن سیاه
18. مینا
19. سهره سینه سرخ
20. چنگر
21. سهره جنگلی
22. گنجشک خانگی
23. گنجشک درختی

نام: اردک سر سبز
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1395/12/27
نام: کاکایی صورتی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1395/12/27

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد