باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 3026
عکاس: هومن درودی
تاریخ مشاهده: 1396/02/14
محل مشاهده: پردیس تهران
توضیحات:
دو روز پیاپی بازدید از پارکی در پردیس تهران به خاطر رکورد بال لاکی در آن به هراه آقای مهندس بیهقی عزیز و جناب آقای شفیع زاده از اعضای محترم باشگاه:
گونه ها:
1 - بال لاکی
2 - سنگ چشم پشت سرخ
3 - یاکریم
4 - کبوتر چاهی
5 - دم سرخ معمولی
6 - چکچک گوش سیاه
7 - سسک گلو سفید
8 - سسک نقابدار معمولی (گلو سفید کوچک)
9 - سبزقبا
10 - زنبورخورک
11 - سهره خاکی
12 - دم جنبانک ابلق
13 - سار
14 - سارگپه پابلند
15 - عقاب طلایی
16 - سهره گلی
17 -سسک سر سیاه