اعضا
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 3021
عکاس: هومن درودی
تاریخ مشاهده: 1396/05/19
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
توضیحات:
روز شناسایی تالاب قنبرآباد به همراه مدیریت محترم باشگاه جناب دکتر کریمی زاده و جناب آقای شفیع زاده کاشف تالاب قنبر آباد :
گونه ها:
1 - جغد کوچک
2 - سنقر تالابی
3 - حواصیل شب
4 - حواصیل زرد
5 - آووست
6 - حواصیل ارغوانی
7 - کشیم بزرگ (زادآوری)
8 - حواصیل خاکستری
9 - آبچلیک پا سبز
10 - آبچلیک تالابی
11 - آبچلیک آوازخوان
12 - گلاریول بال سرخ (زادآوری)
13 - سسک درختی هندی
14 - فلامینگو
15 - کفچه نوک
16 - سار
17 - مگس گیر راه راه
18 - کورکور سیاه
19 - آبچلیک پا سرخ
20 - آبچلیک پا سبز خالدار
21 - کبوتر چاهی
22 - کوکر شکم سیاه
23 - شبگرد بیابانی (مصری)
24 - اردک بلوطی
25 - خوتکا
26 - کله سبز
27 - اردک سر حنایی
28 - گنجشک خانگی
29 - زنبورخورک معمولی
30 - زنبورخورک ایرانی (گلو خرمایی)
31 - سبزقبا
32 - یاکریم
33 - کبوتر جنگلی
34 - قمری خانگی
35 - زرده پره مزرعه
36 - دم سرخ معمولی
37 - سنگ چشم خاکستری کوچک
38 - خروس کولی
39 - خروس کولی دم سفید
40 - دم چتری
41 - میوه خور
42 - سارگپه پابلند
43 - پرستو
44 - چلچله رودخانه ای
45 - چکچک دشتی
46 - مگس گیر راه راه
47 - کبوتر جنگلی


نام: اردک بلوطی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1396/05/19
نام: حواصیل زرد
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1396/05/19
نام: کشیم بزرگ
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1396/05/19
نام: حواصیل شب
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1396/05/19
نام: آووست
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1396/05/19

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد