باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه اخبار باشگاه گزارش سفرها مشاهدات کتب تخصصی محصولات تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 3020
عکاس: هومن درودی
تاریخ مشاهده: 1396/03/08
محل مشاهده: تالاب صالحیه
توضیحات:
گونه های مشاهده شده:
1 - عقاب طلایی
2 - سارگپه پابلند
3 - دلیجه
4 - لیل
5 - آبچلیک تک زی
6 - آبچلیک پاسبز
7 - آبچلیک پا سبز خالدار
8 - آبچلیک پا سرخ
9 - کاکایی سر سیاه
10 - کاکایی صورتی
11 - سار
12 - پرستو
13 - بادخورک معمولی
14 - بوتیمار کوچک
15 - پرستوی دریایی تیره
16 - کفچه نوک
17 - سلیم کوچک (زادآوری)
18 - سلیم طوقی
19 - سلیم طوقی کوچک
20 - سلیم شنی بزرگ (زادآوری)
21 - گلاریول بال سرخ
22 - دم جنبانک زرد (زیرگونه flava)
23 - دم جنبانک زرد (زیرگونه fledge)
24 - دم جنبانک کله زرد (زیرگونه werae)
25 - دم جنبانک کله زرد (زیرگونه calcarata)
26 - خوتکا
27 - نوک پهن
28 - کله سبز
29 - تلیله کوچک
30 - تلیله سفید
31 - تلیله دم سفید
32 - اکراس سیاه
33 - سنقر تالابی
34 - چاخ لق
35 - سهره سینه سرخ
36 - سبز با
37 - هدهد
38 - لک لک سیاه
39 - حواصیل خاکستری
40 - آبچلیک تالابی
41 - چکاوک گندم زار
42 - چکاوک بیابانی
43 - چکاوک پنجه کوتاه کوچک
44 - زرده پره مزرعه
45 - زرده پره سر سیاه
46 - چکچک دشتی
47 - خروس کولی
48 - پرستوی دریایی معمولی
49 - کبوتر چاهی
50 - کبوتر جنگلی
51 - آووست

نام: سسک شالیزار
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1396/03/08
نام: کفچه نوک
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1396/03/08
نام: سلیم شنی بزرگ
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1396/03/08
نام: آووست
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1396/03/08
نام: اکراس سیاه
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1396/03/08

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد