اعضا
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 2029
عکاس: هومن درودی
تاریخ مشاهده: 1396/02/21
محل مشاهده: پارک ملی لار
توضیحات:
روز جهانی پرندگان مهاجر - سفر اعضای باشگاه پرنده نگری ایرانیان
ساعت: 8 الی 15
مسافت طی شده: 7.5 کیلومتر
گونه ها:
1 - زرده پره گونه سفید
2 - زرده پره کوهی
3 - زرده مزرعه
4 - چکاوک شاخدار
5 - چکاوک آسمانی
6 - پیپت خاکی
7 - سار
8 - گنجشک کوهی
9 - گنجشک خانگی
10 - سهره گلی
11 - سهره پیشانی سرخ
12 - سهره سینه سرخ
13 - چکچک کوهی
14 - زرده پره سر خاکستری
15 - طرقه کوهی
16 - دم سرخ سیاه
17 - زاغ نوک سرخ
18 - غراب
19 - دلیجه
20 - سارگپه پا بلند
21 - سسک چیف چاف
22 - سسک بیدی
23 - سسک گلو سفید
24 - سسک سر دودی

نام: کبک معمولی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی لار
تاریخ: 1396/02/21
نام: سارگپه پابلند
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی لار
تاریخ: 1396/02/21
نام: چکاوک آسمانی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی لار
تاریخ: 1396/02/21
نام: گنجشک کوهی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی لار
تاریخ: 1396/02/21
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی لار
تاریخ: 1396/02/21
نام: سهره گلی (سرخ)
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: پارک ملی لار
تاریخ: 1396/02/21

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد