اعضا
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 2028
عکاس: هومن درودی
تاریخ مشاهده: 1396/01/17
محل مشاهده: توچال تهران
توضیحات:
از 6:41 الی 16:54
کیلومتر طی شده : 22.36
گونه ها:
1 - هما
2 - زرده پره کوهی
3 - طرقه آبی
4 - چکچک ایرانی
5 - سهره بال سرخ
6 - سهره جنگلی
7 - توکا سیاه
8 - عقاب طلایی
9 - دلیجه
10 - کبک
11 - زاغی
12 - کلاغ سیاه
13 - دم سرخ سیاه
14 - سهره سینه سرخ
15 - سهره پیشانی سرخ
16 - زاغ نوک سرخ
17 - کبوتر چاهی
18 - قمری خانگی
19 - دم جنبانک ابلق
20 - دم جنبانک خاکستری
21 - زیرآبروک (زیر گونه ی قفقازی)
22 - سسک گلو سفید کوچک
23 - سسک چیف چاف
24 - توکا باغی
25 - مینا
26 - سار
27 - قرقی
28 - دم سرخ معمولی
29 - سهره خاکی
30 -

نام: هما
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: توچال تهران
تاریخ: 1396/01/17

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد