اعضا
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 2023
عکاس: هومن درودی
تاریخ مشاهده: 1396/01/10
محل مشاهده: بند علی خان
توضیحات:
ساعت : 7 الی 7:32
گونه ها:
1 - سنقر گندم زار
2 - سنقر تالابی
3 - کوکر شکم سیاه
4 - سلیم شنی بزرگ (زادآوری)
5 - یاکریم
6 - چکاوک کاکلی
7 - چکچک دشتی
8 - خروس کولی دم سفید
9 - چکچک بیابانی
10 - جغد کوچک

نام: سنقر گندم ‌زار
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/01/10

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد