باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه اخبار گزارش سفرها مشاهدات کتب تخصصی محصولات تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 2021
عکاس: هومن درودی
تاریخ مشاهده: 1395/11/17
محل مشاهده: باغ گیاهشناسی ملی تهران
توضیحات:
ساعت: 8 الی 12:40 - کیلومتر طی شده: 6.78
گونه ها:
1 - سهره نوک بزرگ
2 - سهره جنگلی
3 - سهره زرد
4 - سهره سبز
5 - توکا سیاه
6 - توکا باغی
7 - توکا بال سرخ
8 - توکا گلو سیاه
9 - سینه سرخ
10 - سار
11 - گنجشک خانگی
12 - گنجشک درختی
13 - سسک چیف چاف
14 - سسک گلو سفید کوچک
15 - قرقی
16 - کلاغ سیاه
17 - کلاغ ابلق
18 - دارکوب باغی
19 - زاغی
20 - صعوه باغی
21 - ماهی خورک معمولی
22 - کبوتر جنگلی
23 - کبوتر چاهی
24 - یاکریم
25 - قمری خانگی
26 - دم جنبانک ابلق
27 - آبچلیک تک زی
28 - مینا
29 - طوطی طوق صورتی
30 - بلبل خرما
31 - حواصیل خاکستری

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد