اعضا
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 2016
عکاس: حمید جبّاری
تاریخ مشاهده: 1397/02/13
محل مشاهده: تالاب صالحیه
توضیحات:
اولین مشاهده سنگ چشم سرحنایی در استان البرز

نام: آووست
عکاس: حمید  جبّاری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/02/13
نام: سسک بیدی
عکاس: حمید  جبّاری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/02/13
نام: تنجه
عکاس: حمید  جبّاری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/02/13

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد