باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه اخبار گزارش سفرها مشاهدات کتب تخصصی محصولات تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 2014
عکاس: هومن درودی
تاریخ مشاهده: 1396/09/15
محل مشاهده: باغ گیاهشناسی ملی تهران
توضیحات:
ساعت 8 الی 12
گونه ها:
1 - کله سبز
2 - حواصیل خاکستری
3 - سهره جنگلی
4 - سهره سبز
5 - توکا باغی
6 - سهره دمگاه سفید
7 - دارکوب باغی
8 - طوطی طوق صورتی
9 - توکا سیاه
10 - آبچلیک آواز خوان
11 - قرقی
12 - کبوتر جنگلی
13 - یاکریم
14 - قمری خانگی
15 - مینا
16 - بلبل خرما
17 - سار
18 - سینه سرخ
19 - کاکایی سر سیاه
20 - گنجشک درختی
21 - گنجشک معمولی
22 - صعوه باغی
23 - سسک چیف چاف
24 - آبچلیک آواز خوان

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد