اعضا
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 2012
عکاس: هومن درودی
تاریخ مشاهده: 1394/12/14
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
توضیحات:
9 الی 13:30 - کیلومتر طی شده : 11.4
گونه های رکورد شده:
1 - تنجه
2 - گیلار
3 - اردک سرحنایی
4 - اردک ارده ای
5 - خوتکا
6 - خوتکا ابرو سفید
7 - نوک پهن
8 - کله سبز
9 - اردک سیاه کاکل
10 - فیلوش
11 - کشیم گردن سیاه
12- کشیم بزرگ
13 - چنگر
14 - کاکایی سر سیاه
15 - کاکایی صورتی
16 - قرقی
17 - دلیجه
18 - سارگپه پا بلند
19.- سهره سینه سرخ
20 - سهره معمولی زیر گونه ی اروپایی
21 - کاکایی هیرکانی (خزری)
22 - سار
23 - زاغی
24 - یاکریم
25 - چکاوک کاکلی
26 - آبچلیک آواز خوان
27 - پی پت صحرایی
28 - کبوتر شهری
29 - اگرت کوچک
30 - باکلان بزرگ

نام: سهره طلایی
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1394/12/14
نام: تنجه
عکاس: هومن درودی
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1394/12/14

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد