باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه اخبار گزارش سفرها مشاهدات کتب تخصصی محصولات تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 17
عکاس: بشیر شریف نیا
تاریخ مشاهده: 1397/02/16
محل مشاهده: چالوس

نام: پرستوی معمولی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: پیغوی کوچک
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: چرخ ‌ریسک بزرگ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: دم‌ جنبانک ابلق
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: زنبور خوار معمولی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: سلیم طوقی کوچک
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: سنگ ‌چشم پشت‌ سرخ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: قرقی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: کاکایی خزری
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: کبوتر چاهی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: لیل
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16
نام: یاکریم
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1397/02/16

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد