باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه اخبار گزارش سفرها مشاهدات کتب تخصصی محصولات تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 14
عکاس: بشیر شریف نیا
تاریخ مشاهده: 1396/08/28
محل مشاهده: چالوس

نام: گنجشک خانگی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: زاغی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: توکای باغی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: توکای سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: چرخ ‌ریسک بزرگ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: چرخ ‌ریسک سرآبی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: دارکوب خالدار بزرگ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: دم‌ جنبانک ابلق
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: سارگپه پابلند
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: سنقر خاکستری
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: سهره جنگلی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: کورکور سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28
نام: دارکوب خالدار کوچک
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1396/08/28

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد